Tadeusz Łomiński - Bałtyckim szlakiem - Litwa

W cyklu Bałtyckim szlakiem odwiedzam Litwę, Łotwę i Estonię. Na Litwie Wilno, Troki, Kowno i Kiejdany. Wilno nasycone jest zabytkami m.in Cmentarz na Rosie, Ostra Brama, Katedra wileńska, Wieża Gedymina, Kościół św. Anny, Kościół św. Jana Ewangelisty, dziesiątki wąskich i krętych uliczek starówki, po których można błądzić godzinami. Wilno jest obecnie wielokulturowe. Polacy są drugą pod względem ilości grupą narodowościową.
Troki były obiektem militarnym, ale również na przeciągu długiego okresu czasu rezydencją wielkich książąt litewskich i królów polskich. To jedyny zamek wodny na Litwie. Zbudowano go z kamieni polnych i cegieł.
Kowno to drugie co do wielkości miasto na Litwie, leżące u zbiegu Wilii i Niemna, ma około 360 tys. mieszkańców. To bastion litewskości, gdyż ponad 90 % ludności miasta stanowią Litwini.
Kiejdany to miasto w centralnej Litwie nad rzeką Niewiażą, w okręgu kowieńskim, dawna polska rezydencja magnacka.
2008-06-05 (Aktualizowano: 2015-08-05)