Tadeusz Łomiński - Solidarna Gdynia

W 1980 roku, po raz pierwszy w powojennej historii Polski, społeczne protesty nie skończyły się krwawym odwetem ze strony rządu PRL. Strajkujący robotnicy odnieśli sukces i wymusili daleko idące ustępstwa polityczne.
W 30 lat od sierpniowego przełomu Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek oraz NSZZ Solidarność zaprosili do wspólnego świętowania tej ważnej dla nas wszystkich rocznicy. Uroczystości, imprezy i inne wydarzenia związane z urodzinami Solidarności odbyły się pod wspólnym szyldem Solidarnej Gdyni. Sierpień 1980 roku był okresem szczęśliwym w historii Polski, nie było więc powodu aby celebracji wolności towarzyszyć miały patos i martyrologia. Jedną z ciekawych imprez był występ bardów śpiewających piosenki własne oraz z repertuaru Bułata Okudżawy, Jacka Kaczmarskiego i Edwarda Stachury.

2010-08-22 (Aktualizowano: 2015-08-07)