Tadeusz Łomiński - Tryptyk Warmiński

Historyczna Warmia to trójkąt rozciągający się między Fromborkiem, Reszlem i Olsztynem. Na tym terenie żywa jest świadomość odrębności i pamięć historii chociaż po 1945 r. prawie cała tutejsza ludność została wymieniona. Przesiedleńcy przywieźli ze sobą własne tradycje. Trudno było tutaj odnaleźć swoje miejsce, ale bez wiary i bez Kościoła byłoby to praktycznie niemożliwe. Warmia nie jest już tak jednolita religijnie jak dawniej., ale wiara jest obecna we wszelkich zachowaniach człowieka. W prezentacji przedstawiam najbardziej atrakcyjne miejsca trzech niedużych skupisk ludzkich z historią od XIV wieku Bisztynka, Biskupca i Wozławek. Na "Świętej Warmii" zawsze żywy był kult Maryjny. Przypominają o tym przydrożne kapliczki. Budowanie kapliczek było reakcją ludzi na próby eliminowania wiary z życia. Jest ich więcej niż w innych rejonach w Polsce, doliczono się  tutaj około 1600 kapliczek. Na Warmii wsie i miasteczka są zadbane i schludne, budynki są remontowane, zagospodarowana jest przestrzeń publiczna
2016-05-24 (Aktualizowano: 2016-05-25)