Tadeusz Łomiński - Bark STS Kruzenshtern [2] - Rosja

Przejęty w ramach odszkodowania wojennego żaglowiec "Padua" pod banderą radziecką otrzymał imię admirała Iwana Kruzenshterna dowódcy pierwszej rosyjskiej wyprawy dookoła świata podjętej w latach 1803-1806 na statkach "Nadieżda" i "Newa".
Kruzenshtern obecnie pływa jako statek szkolny Akademii Rybołówstwa Morskiego w Kaliningradzie. Żaglowiec odwiedza Gdynię przy okazji wszystkich dużych imprez żeglarskich. Był gościem pierwszej w powojennej Polsce Operacji Żagiel w lipcu 1974 roku. Operation Sail to wydarzenie na miarę światową, spotkanie żaglowców obu stron żelaznej kurtyny w Gdyni. Paradę żaglowców prowadził właśnie Kruzenshtern.

2011-09-24 (Aktualizowano: 2015-07-21)